Září 2011

Proč Powerpoint?

17. září 2011 v 15:53 | Śj |  POWERPOINT

Powerpoint je úžasná věcička, jak text či objekty dát do pohybu a vyrobit tak prezentaci. V podstatě si hrajete na animátory a objektům dáváte povely, jak se mají hýbat.

Je důležité, aby jste měli základní scénář, aby dílko vypadalo působivě. Pochopitelně i výběr správné hudby je nezbytný.

A tak si vše vždy důkladně promyslete.

Štítek na sešit - nálepka

17. září 2011 v 15:46 | Śj |  WORD


Používáte-li sešit, který nemá žádné obrázky a štítek by ho zpestřil a zejména odlišil, pak si ho vyrobte třeba ve Wordu či Powerpointu.
NÁVOD

 • na KARTĚ VLOŽENÍ - vybereme TVAR - OBDÉLNÍK
 • tažením myši jej namalujeme
 • klikneme pravým a vybereme možnost VELIKOST A UMÍSTĚNÍ
 • velikost bude např. šířka 9 cm, výška 5 cm
 • dvojklikneme na obdélníku a pomocí VÝPLNĚ TVARU vybarvíme
 • pomocí OBRYSU TVARU - změníme i barvu či tloušťku obrysové čáry
 • najdeme si obrázek - nejlépe bez pozadí
 • obrázek pomocí KARTY VLOŽENÍ - OBRÁZKU položíme na obdélník
 • pomocí KARTY VLOŽENÍ - TVARU - ČÁRA - uděláme řádky


Panely nástrojů

17. září 2011 v 15:21 | Śj |  POWERPOINT

Upravit panely nástrojů v Powerpointu je podobné jako ve Wordu a proto si můžete přečíst návod
Klávesové zkratky - znaky

16. září 2011 v 20:10 | Śj |  ZÁKLADY PC

Zajímavé klávesové zkratky - smajlík, srdíčko, kosočtverec a jiné najdete na klávesnici, tak např.


Alt a 1 ☺.......Alt a 8 ◘........Alt a 15 ☼.......Alt a 22 ▬.......Alt a 29 ↔.......
Alt a 2 ☻Alt a 9 ○Alt a 16 ►Alt a 23 ↨Alt a 30 ▲
Alt a 3 ♥Alt a 10 ◙Alt a 17 ◄Alt a 24 ↑Alt a 31 ▼
Alt a 4 ♦Alt a 11 ♂Alt a 18 ↕Alt a 25 ↓Alt a 32
Alt a 5 ♣Alt a 12 ♀Alt a 19 ‼Alt a 26 →Alt a 33 !
Alt a 6 ♠Alt a 13 ♪Alt a 20 ¶Alt a 27 ←Alt a 34 "
Alt a 7 •Alt a 14 ♫Alt a 21 §Alt a 28 ∟Alt a 35
Zajíček barevný - druhy výplně

13. září 2011 v 9:37 | Śj |  WORD

Namalujte si zajíčka, jako děti u nás v ZŠ v Plzni-Újezdě.
Plocha - změna pozadí

13. září 2011 v 9:14 | Śj |  ZÁKLADY PC
Na plochu si můžeme umístit obrázek, který se nám líbí.
Vhodné je vybrat takový, abychom v něm dobře našli všechny ikony, které máme na ploše.

NÁVOD - WINDOWS XP
- na volné ploše mimo ikony klikneme pravým tlačítkem myši
- vybereme možnost VLASTNOSTI
- vybereme záložku PLOCHA
- změníme obrázek
- klepneme-li na tlačítko PROCHÁZET, můžeme v počítači najít jiný obrázek

DOBRÝ TIP
- obrázek lze změnit i při brouzdání po internetu, tzn. rovnou při prohlížení obrázku klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme ULOŽIT JAKO POZADÍ PLOCHY. Ovšem POZOR - VYBÍREJTE OBRÁZEK, KTERÝ MÁ VELKÉ ROZLIŠENÍ, NE NĚJAKÝ MALÝ OBRÁZEK. Prostě nesmí to být např. pouze náhled obrázku. Čím menší rozlišení, tím horší kvalita.

NÁVOD - WINDOWS 7

- na volné ploše mimo ikony klikneme pravým tlačítkem myši
- vybereme možnost PŘIZPŮSOBIT
- klikneme na POZADÍ PLOCHY a pak vybereme MOTIV
- rozkliknutím šipečky vedle ZMĚNIT POZADÍ SYSTÉMU WINDOWS můžeme vybrat jiný soubor možností
- klepnutím na tlačítko PROCHÁZET, můžeme v počítači najít jiný obrázekFunkce VÝSTŘIŽEK

13. září 2011 v 8:59 | Śj |  ZÁKLADY PC
PROGRAM VÝSTŘIŽEK - WINDOWS 7

Zajímavou pomůcku pro kopírování určité části obrazovky nám nabízí program VÝSTŘIŽEK. Oceníme ji zejména tam, kde potřebujeme obrázkový formát, tedy příponu png.

Jednoduše řečeno, např. některé omalovánky na internetu najdete ve formátu Pdf a co pak s tím, když potřebujeme takovýto obrázek vložit do Wordu. Pak tato funkce je neocenitelná.

Najdeme ji pod STARTEM a její použití je velice jednoduché. Tažením myši zkopírujeme jen tu část obrazovky, kterou potřebujeme a poté uložíme ve formátu png.


SUPER VĚCIČKA.KLÁVESOVÉ ZKRATKY - Word a internetový prohlížeč

13. září 2011 v 8:50 | Śj |  ZÁKLADY PC

Výběr zajímavých klávesových zkratek - Microsoft Word

CTRL+D nebo CTRL+SHIFT+P - Otevře dialogové okno Písmo za účelem změny formátování znaků.
CTRL+B - Nastaví tučné písmo.
CTRL+I - Nastaví kurzívu.
CTRL+U - Nastaví podtržené písmo.
CTRL+SHIFT+D - Nastaví dvojité podtržení textu.
CTRL+SHIFT+W - Podtrhne slova, ale ne mezery.
CTRL+SHIFT+A - Nastaví velká písmena.
CTRL+SHIFT+K - Nastaví kapitálky
SHIFT+F3 - Změní velikost písmen (přepíná mezi malými písmeny, velkými a slovy s velkým počátečním písmenem)
CTRL+ROVNÍTKO - Nastaví dolní index (automatické mezery mezi řádky).
CTRL+SHIFT+ROVNÍTKO - Nastaví horní index (automatické mezery mezi řádky).
CTRL+SHIFT+, - Zvětší velikost písma o jednu hodnotu.
CTRL+SHIFT+) - Zmenší velikost písma o jeden bod.
CTRL+) - Zvětší velikost písma o jeden bod.
CTRL+SHIFT+Q - Změní text výběru na písmo Symbol.
Formátování odstavců
CTRL+SHIFT+1 (na hlavní části klávesnice) - Jednoduché řádkování
CTRL+SHIFT+2 (na hlavní části klávesnice) - Dvojité řádkování
CTRL+SHIFT+5 (na hlavní části klávesnice) Řádkování 1,5
CTRL+0 (nula na hlavní části klávesnice) - Přidání nebo odebrání jednořádkové mezery před odstavec
CTRL+L - Zarovná odstavec doleva.
CTRL+E - Zarovná odstavec na střed.
CTRL+J - Zarovná odstavec do bloku.
CTRL+R - Zarovná odstavec doprava.
CTRL+M - Odsadí odstavec zleva.
CTRL+SHIFT+M - Odstraní odsazení odstavce zleva.
Práce s poli
CTRL+F9 - Pole
ALT+SHIFT+D - Vloží pole DATE (datum).
ALT+CTRL+L - Vloží pole LISTNUM - číslo položky seznamu (odstavec přitom není položkou seznamu).
ALT+SHIFT+P - Vloží pole PAGE - číslo stránky.
ALT+SHIFT+T - Vloží pole TIME (čas).
F9 - Aktualizuje vybraná pole.

Užitečné zkratky pro internetový prohlížeč

Ovládejte svůj internetový prohlížeč pomocí užitečných klávesových zkratek. Pomohou vám i v situacích, když vám přestane fungovat myš, když máte otevřeno příliš mnoho panelů apod.
F1 - otevře nápovědu
F3 nebo Ctrl+F - otevře panel Najít
F4 - rozbalí řádek adresy, kde lze vybrat několik posledních navštívených adres (pouze v IE)
F5 - aktualizuje (znovu načte) obsah stránky
Ctrl+F5 - aktualizuje celou stránku včetně všech jejích prvků (grafika, css styly, skripty…)
F6 - přeskočíte do řádku adresa (a dalším stiskem F6 i zpět)
F10 - skočí do hlavní nabídky (do menu) programu
F11 - prohlížeč přejde do celoobrazovkového režimu
Alt+Home - přejde na domovskou stránku
Alt+šipka vlevo - návrat na předchozí stránku v historii prohlížení
Alt+šipka vpravo - přechod na další stránku v historii prohlížení
Ctrl+H - otevře historii navštívených stránek
Ctrl+D - přidá právě zobrazenou stránku do Oblíbených položek (záložek)
Ctrl+N - otevře nové okno prohlížeče
Ctrl+T - otevře nový panel v prohlížečích s prohlížením v panelech
Ctrl+Tab - přejde na další panel prohlížeče
Ctrl+Shift+Tab - přejde na předchozí panel prohlížeče
Ctrl+n (n může být číslo od 1-8) - přejde na n-tý (první a ž osmý) otevřený panel prohlížeče
Ctrl+9 - přejde na poslední otevřený panel prohlížeče
Ctrl+W - vypne aktuální panel prohlížeče
CTRL+T - Předsadí první řádek.
CTRL+SHIFT+T - Zmenší předsazení prvního řádku.
CTRL+SHIFT+L - Zapne odrážkový seznam.

KLÁVESOVÉ ZKRATKY

13. září 2011 v 8:46 | Śj |  WORD

Výběr zajímavých klávesových zkratek - Microsoft Word

CTRL+D nebo CTRL+SHIFT+P - Otevře dialogové okno Písmo za účelem změny formátování znaků.
CTRL+B - Nastaví tučné písmo.
CTRL+I - Nastaví kurzívu.
CTRL+U - Nastaví podtržené písmo.
CTRL+SHIFT+D - Nastaví dvojité podtržení textu.
CTRL+SHIFT+W - Podtrhne slova, ale ne mezery.
CTRL+SHIFT+A - Nastaví velká písmena.
CTRL+SHIFT+K - Nastaví kapitálky
SHIFT+F3 - Změní velikost písmen (přepíná mezi malými písmeny, velkými a slovy s velkým počátečním písmenem)
CTRL+ROVNÍTKO - Nastaví dolní index (automatické mezery mezi řádky).
CTRL+SHIFT+ROVNÍTKO - Nastaví horní index (automatické mezery mezi řádky).
CTRL+SHIFT+, - Zvětší velikost písma o jednu hodnotu.
CTRL+SHIFT+) - Zmenší velikost písma o jeden bod.
CTRL+) - Zvětší velikost písma o jeden bod.
CTRL+SHIFT+Q - Změní text výběru na písmo Symbol.
Formátování odstavců
CTRL+SHIFT+1 (na hlavní části klávesnice) - Jednoduché řádkování
CTRL+SHIFT+2 (na hlavní části klávesnice) - Dvojité řádkování
CTRL+SHIFT+5 (na hlavní části klávesnice) Řádkování 1,5
CTRL+0 (nula na hlavní části klávesnice) - Přidání nebo odebrání jednořádkové mezery před odstavec
CTRL+L - Zarovná odstavec doleva.
CTRL+E - Zarovná odstavec na střed.
CTRL+J - Zarovná odstavec do bloku.
CTRL+R - Zarovná odstavec doprava.
CTRL+M - Odsadí odstavec zleva.
CTRL+SHIFT+M - Odstraní odsazení odstavce zleva.
Práce s poli
CTRL+F9 - Pole
ALT+SHIFT+D - Vloží pole DATE (datum).
ALT+CTRL+L - Vloží pole LISTNUM - číslo položky seznamu (odstavec přitom není položkou seznamu).
ALT+SHIFT+P - Vloží pole PAGE - číslo stránky.
ALT+SHIFT+T - Vloží pole TIME (čas).
F9 - Aktualizuje vybraná pole.Základní formátování textu

13. září 2011 v 8:18 | Śj |  WORD

JAK TEXT OZNAČIT

napíšeme text a umístíme kurzor myši před formátovaný text - označený text je zamodřený - a vybereme některou z možností

a/ - klikneme a táhneme myší - označíme text, který budeme formátovat
b/ - dvojklikneme-li před daným slovem - označí se celé slovo
c/ - dvojklikneme-li před danou řádkou - označí se celá řádka
d/ - trojklikneme-li před daným odstavcem - označí se celý odstavec


JAK TEXT ZTUČNIT

Vybraný text označíme, tedy zamodříme a

a/ - jakmile text označíme automaticky nám naběhne výběr, tlačítko B slouží ke ztučnění
b/ - na označeném textu klikneme pravým tlačítkem myši

c/ - na označeném textu klilkneme pravým a vybereme nabídku PÍSMO

d/ - po označení textu, najdeme na KARTĚ DOMŮ stejnou nabídku - klikneme na B

e/ - po označení textu, použijeme klávesovou zkratku Ctrl a B


JAK PSÁT KURZÍVOU


a/ - podle výše uvedených možností, vybereme tlačítko pro kurzívu
b/ - po označení textu použijeme klávesovou zkratku Ctrl a I


JAK TEXT PODTRHNOUT


a/ podle výše uvedených možností vybereme tlačítko
b/ - po označení textu použijeme klávesovou zkratku Ctrl a U


JAK TEXT PŘEŠKRTNOUT

a/ - výše uvedených možností vybereme tlačítko abc

Podobným způsobem formátujeme

HORNÍ A SPODNÍ INDEX A JINÉ
Smajlík - funkce kopírovat, vložit, posunovat

12. září 2011 v 20:18 | Śj |  WORD

Na jednoduchém obrázku, který si namalujeme, si ukážeme některé základní kroky ve Wordu.
Namalujeme si třeba smajlíka

Nejdříve budeme potřebovat KARTU VLOŽENÍ - vybereme TVARY


Z nabízených tvarů vybereme ELIPSU. Pomocí levého tlačítka myši namalujeme kolečko.


Dále podobným způsobem namalujeme oko. Tedy kolečko a menší kolečko. Por začátek raději mimo velký kruh.Protože levé oko je stejné jako pravé, použijeme schránku, tedy funkci KOPÍROVAT.

Znamená to, že objekty, které budeme kopírovat, je třeba nejdříve označit, jinak by program nevěděl, co má dělat.
Klikneme na malé kolečko, podržíme Ctrl a klíkneme na větší kolečko. Okolo objektů se objeví body.

Takto vypadají označené objekty. Ty dáme KOPÍROVAT.
Při kopírování máme několik možností jak,
- Ctrl a C
- pravým tlačítkem myši na objektech - vybrat kopírovat
- kliknutím na ikonu v panelech nástrojů - na obrázku vidíte ikonu KOPÍROVAT a vedle VLOŽIT
Panel nástrojů - přizpůsobení - Word 2007

12. září 2011 v 19:11 | Śj |  WORD
Ve Wordu 2007 si můžeme přizpůsobit ikony PANELU NÁSTROJŮ. Znamená to, že používáme-li některé často, vytvoříme si panel nástrojů rychlého přístupu. Nemusíme pak stále přepínat jednotlivé karty.

Klepneme na tlačítko Office


a rozbalí se nám nabídka. Vybereme vpravo dole MOŽNOSTI APLICE WORD,

vlevo vybereme PŘIZPŮSOBIT.


Postupným klikání na ikony přidáváme nebo odebíráme.
Pokud potřebujeme uspořádat v nějakém pořadí - využíváme šipek na pravé straně okna.
Nezapomene - OK.

DOBRÝ TIP
Takto je rozbalená pouze základní nabídka ikon. Klepnete-li na šipečku vedle OBLÍBENÉ PŘÍKAZY, rozbalí se vám VŠECHNY PŘÍKAZY.Banner na blog

11. září 2011 v 13:54 | Śj |  NA WEB
Vložit banner na blog už není tak složité.
Není ani třeba používat přepínač na HTML.
Jednoduše si banner vyrobte v jakémkoli editoru např. Powerpointu, uložte jako obrázek.
Pak už jen vložte na blog.
Po vložení ho označte myší a klikněte na přidat odkaz.
Do tabulky napište adresu stránky.

Potřebujete-li však přesný rozměr, pak je třeba přepínač HTML použít.
Po vložení přepněte na HTML a rozměry obrázku přesně zadejte.Výpočet úroku

11. září 2011 v 11:34 | Śj |  EXCEL
 1. Nejprve zadejte popisky do prvního sloupce, aby čtení listu bylo snadnější.
  1. Do buňky A1 zadejte Částka půjčky.
  2. Do buňky A2 zadejte Období v měsících.
  3. Do buňky A3 zadejte Úroková sazba.
  4. Do buňky A4 zadejte Splátka.
 2. Dále zadejte hodnoty, které znáte tzn.
 1. Do buňky B1 zadejte 100000. Jedná se o částku, kterou si chcete půjčit.
 2. Do buňky B2 zadejte 180. Jedná se o počet měsíců, ve kterých chcete půjčku splácet.
Poznámka I když požadovanou výši splátky znáte, nezadáte ji jako hodnotu, protože výše splátky je výsledek vzorce. Místo toho zadáte do listu vzorec a výši splátky určíte později pomocí funkce Hledání řešení.
 1. Dále zadáte vzorec, pro který máte řešení. Pro tento příklad použijte funkci PLATBA:
 • Do buňky B4 zadejte =PLATBA(B3/12,B2,B1). Tento vzorec vypočítá výši splátky. V tomto příkladu chcete každý měsíc splatit 900 Kč. Tuto částku sem nezadáte, protože chcete pomocí funkce Hledání řešení určit úrokovou sazbu a funkce Hledání řešení vyžaduje, abyste začali se vzorcem.
Vzorec odkazuje na buňky B1 a B2, jež obsahují hodnoty, které jste zadali v předchozích krocích. Vzorec rovněž odkazuje na buňku B3, do níž funkce Hledání řešení vloží úrokovou sazbu, jak dále určíte. Vzorec dělí hodnotu v buňce B3 číslem 12, protože jste určili měsíční splátku a funkce PLATBA předpokládá roční úrokovou sazbu.
V buňce B3 není žádná hodnota, a proto aplikace Excel předpokládá úrokovou sazbu 0 % a při použití hodnot uvedených v tomto příkladu vypočítá splátku 555,56 Kč. Pro tuto chvíli můžete tuto hodnotu ignorovat.

Jednoduše řešeno, zadáme-li si i výši úrokové sazby, není třeba hledat analýzu hypotéz, ale rovnou v tabulce při vložení vzorce do buňky B4 měníme ostatní hodnoty čísel a kliknutím do jiného políčka se nám automaticky přepočítají všechny ostatní.
Sumopaint

11. září 2011 v 11:26 | Śj |  EDITORY ONLINE
Nakreslete si on-line obrázek na stránkách www.sumopaint.com.V záložce image najdete obrázky jiných autorů a budete asi koukat,
co všechno si pomocí tohoto on-line programu můžete namalovat.
Tip - nahrajte si uložený obrázek z počítače do SumoPaintu a kreslete si do něj.
 • V záložce FILE vyberte položku IMPORT TO LAYER a klikněte na FROM MY COMPUTER
 • Vyberte nějaký obrázek ze souboru v počítači.
 • Pak v programu SumoPaint do něj kreslete, pište . . .
 • Takto upravený obrázek si pak můžete uložit do počítače.
 • V záložce FILE hledejte slovo SAVE TO MY COMPUTER.
Odkaz na ploše

11. září 2011 v 10:45 | Śj |  ZÁKLADY PC
Každý den prohlížíme internetové stránky, někdo jen zprávy a emaily, jiný brouzdá a hledá informace o počasí nebo videa apod. Některé stránky používáme velice často a abychom k nim měli rychlý přístup naučíme se, jak na to.

VYTVOŘENÍ RYCHLÉHO ODKAZU STRÁNKY NA PLOŠE

- každý den prohlížím nebo hraji nějakou hru
- abych ji nemusel zdlouhavě zadávat do vyhledávače, vytáhnu si ji na plochu
- dvojklikem na horní lištu prohlížeče uvolním okno, tak aby s ním šlo pohybovat
- levým tlačítkem myši okno chytím za horní lištu a přesunu o kousek níže
- najedu myši na adresní řádek na jeho levý okraj - většinou je tam nějaký maličký obrázek, který stránku symbolizuje
- chytím levým tlačítkem myši jakoby celý řádek a vytáhnu jej na plochu
- na ploše pak mám ikonu dané stránky


K odemčení okna slouží také tlačítka umístěná vpravo na okně

- pomlčka - okno minimalizuje - tzn. okno vám spadne na spodní lištu a klepnutím na liště okno maximalizuje
- čtvereček - okno zamyká - tedy dává na celou obrazovku nebo opačně
- křížek - program ukončíIkona

11. září 2011 v 10:30 | Śj |  ZÁKLADY PC
Víte co je ikona, umíte si ji změnit?
- je to vlastně formát obrázku s příponou ico
- ikony nám slouží jako odkazy na programy či internetové stránky.
- např. na ploše můžete mít spousta ikon - od každého programu jinou, protože každý program má ikonu tedy nějaký obrázek, který jej symbolizuje.
- vytahujete-li si na plochu i internetové odkazové ikony, pak máte na ploše více ikon, které mají stejný obrázek
- znamená to, že používáte-li INTERNET EXPLORER, budete mít na ploše takovéto ikony, vždy s určitým textem - ten pochopitelně můžeme také měnit.
- abychom některé rychle na ploše našli, můžeme si místo modrého ečka, dát obrázek.
Nevíte jak?
Tak např. si můžete udělat rychlý odkaz na tyto blogové stránky a dát si k němu obrázek, který tyto stránky symbolizuje.
 • NA IKONU KLIKNĚTE A PRAVÝM TLAČÍTKEM MYŠI VYBERTE
  Z NABÍDKY VLASTNOSTI
 • KLIKNĚTE NA MOŽNOST ZMĚNIT IKONU
 • POKUD NÁM SÁM POČÍTAČ NABÍDNE OBRÁZKY IKON,
  NĚKTEROU VYBEREME A POTVRDÍME OK
 • POKUD SE NÁM VÝBĚR NEVYHOVUJE,
  HLEDÁME NA INTERNETU VOLNÉ IKONY
 • DO VYHLEDÁVAČE SI ZADÁME IKONY ZDARMA A NĚJAKÉ SI ULOŽÍME
 • TYTO SOUBORY MAJÍ PŘÍPONU ico,
  pozor
  JINAK BY VÁM NEFUNGOVALO
DOBRÝ TIP
a/ Ikony si můžeme vyrobit z obrázku, který máme již uložený v počítači pomocí nějakého programu a nebo jednoduše a bez jakékoli instalace programu vám pomonou on-line portály, které nám takovýto program lehce nahradí, jako např. tady na této stránce. Je výborná v tom, že můžete konvertovat jak z ikony do png, jpeg, gif tak i opačně.
Kliknete na Get started a vyberete si obrázek ze souboru - obrázek se vám načte - zadáte Export - vyberete si velikost a kliknete na Save us - tzn. uložíte si ho jako ikonu.

b/ Ikony si můžeme namalovat sami, buď pomocí nějakého programu a nebo on-line portálu jako např. ON-LINE IKON MAKER.
Maluj online - PAINT ONLINE

11. září 2011 v 9:07 | Śj |  EDITORY ONLINE
Malujte si ve flashovém editoru na tomto portálu.

POSTUP

- po načtení stránky klikněte na OK,
- na panelu zadejte rozměry,
- OK
- panel vám pak nabízí několik možností kreslení - vybíráte vpravo na liště
- tloušťku daného si nastavíte v obdélníčcích dole - kliknutím myši posouváte růžový proužek
- pokud se vám poslední čára nelíbí, můžete ji smazat šipkou v pravo na boční liště
- dílko pak uložte rozbalením horního obdélníčku FILE a kliknutím na SAVE

Obrázky mi klidně posílejte na janaskubal@seznam.cz, ráda Vám je tady uveřejním.
Kočky

10. září 2011 v 20:45 | Śj |  OMALOVÁNKY

Úprava fotografií on-line

10. září 2011 v 20:41 | Śj |  EDITORY ONLINE


GRAFICKÝ EDITOR ON-LINE - pro vytváření obrázků nebo jiných úprav fotografií atd.


FOTOEDITOR ON-LINE - základní opravy obrázků jako je zatmavení, ale i jiné možnosti
Fotografie - on-line editory

10. září 2011 v 20:40 | Śj |  EDITORY ONLINE

GRAFICKÝ EDITOR ON-LINE - pro vytváření obrázků nebo jiných úprav fotografií atd.

FOTOEDITOR ON-LINE - základní opravy obrázků jako je zatmavení, ale i jiné možnosti
Zvířata

10. září 2011 v 20:10 | Śj |  OMALOVÁNKY

Ptáci vodní

10. září 2011 v 20:07

Počítače, notebooky

10. září 2011 v 19:58


Zajíček - tvary, kopírování, přenést do pozadí, natočení tvaru

10. září 2011 v 19:48 | Śj |  WORD
TENTO OBRÁZEK JE PRO TROCHU POKROČILEJŠÍ.

Postupným vkládám různých tvarů, můžete vytvořit omalovánku pro mladšího sourozence nebo kamaráda.
Pracujeme ve Wordu 2007.

Na kartě VLOŽENÍ vyberte možnost TVARY
- klikněte na elipsu - nakreslete si menší a větší na ucho,
vložte na sebe a pomocí zeleného bodu otočte do správné polohy
- označte si oba ovály přetažením myši a nakopírujte je, upravte natočení pravého ucha
- klikněte na ovál a nakreslete tvar hlavy

- klikněte na ovál a nakreslete si oko - tedy větší a menší ovál - nakopírujte jej a vložte

DOBRÝ TIP - označením obou tvarů přetažením myši nebo přes Ctrl a klik na tvary, můžete tvary SESKUPIT. Je to výhodné zejména tehdy, potřebujeme-li mít např. levé oko stejné jako pravé.

- klikněte na ovál a nakreslete i pysk a nakopírujte ho, správně umístěte
- klikněte na ovál a nakreslete si čumáček apod.
- klikněte na čáru a kreslete vousy
- klikněte na klikihák a namalujte vlasy
- klikněte na ovál a namalujte tělo, nožičky apod.
- správným umístěním - tedy za nějaký tvar, v našem případě hlavu, tzn. kliknutím na tvar - vyberete z pravé nabídky tlačítka myši přenést do pozadí apod. můžete přesunovat tvary, tak jak je třeba
- podobně nakreslíte mašličku a drápky

DOBRÝ TIP
- myslete na to, že levá i pravá ruka, noha, oko apod. jsou stejné - využívejte tedy schránku, tzn. kopírování

HEZKOU ZÁBAVU! NAPIŠTE, JAK VÁS TO BAVÍ A NAKRESLETE SI JINÉ ZVÍŘÁTKO.